Eclipse IDE

Wybór odpowiedniego środowiska programistycznego nie jest rzeczą łatwą, w przeciągu ostatniego roku IDE (Integrated Developement Enviroment) powstało bardzo wiele, jednym z ciekawszych jest Eclipse.

Projekt ten powstał już parę lat temu pod auspicjami firmy IBM. W chwili obecnej najnowsza wersja Eclipse to 3.40.0 nosi kodowa nazwę Ganymede.

Środowisko to jest o tyle ciekawe, że posiada relatywnie lekki rdzeń, do którego są włączane komponenty (pluginy).

W chwili obecnej korzystam z Eclipsa do pisania programów w:

i planuję zainstalować dodatek ułatwiający tworzenie skryptów shellowych.

Różnorodność wspieranych języków nie jest jedyną zaletą tego projektu, dzięki elastycznemu systemowi pluginów można, korzystać bezpośrednio z systemu kontrolowania wersji takiego jak:

i zapewne paru innych systemów wersjonowania oprogramowania, a także do modelowania baz danych (ERD), oraz modelowania w języku UML.

Dzięki takiej różnorodności dodatków (większość z nich można ściągnąć z Eclipse Central) możliwe jest posiadanie jednego środowiska do rozwijania programów w wielu językach, a także do opracowywania dokumentacji.

Takie rozwiązanie ma swoje ogromne zalety, jedną z nich jest jednokrotne uczenie się skrótów klawiszowych, które powinny działać w każdym pluginie Eclipse.

Eclipse pozwala także na tworzenie swego rodzaju odnośników, czyli adnotacji.

Adnotacją może być każdy znacznik, który jest wstawiany w edytorze (przez nas, bądź automatycznie).

Przykładem może być sytuacja, gdy wyszukujemy wzorca w pliku - miejsca w których został znaleziony interesujący nas łańcuch znaków są oznaczone na marginesie edytora, a więc są adnotacjami :).

Na początku przygody z Eclipse zapamiętanie tych najpotrzebniejszych stanowi pewien problem, dlatego postanowiłem sobie zapisać te najpotrzebniejsze.

Nawigacja

Ctrl F6

Przełączanie się między otwartymi edytorami

Ctrl W

Zamknij plik

Ctrl O

Lista klas i metod w pliku

Ctrl T

Wyświetlenie hierarchii klasy

Ctrl Shift strzałka w górę

Przeniesienie do następnej klasy/metody

Ctrl Shift strzałka w dół

Przeniesienie do poprzedniej klasy/metody

Ctrl . (kropka)

Przeniesienie do następnej adnotacji

Ctrl , (przecinek)

Przeniesienie do poprzedniej adnotacji

Uruchamianie programów

Ctrl F11

Uruchomienie ostatnio uruchamianego

F11

Debuggowanie ostatnio uruchamianego

Ctrl Shift B

Zbuduj/Skompiluj aktualny projekt

Wyszukiwanie

Ctrl F

Wyszukiwanie w bierzącym pliku

Ctrl J

Wyszukiwanie inkrementalne

Ctrl H

Wyszukiwanie we wszystkich (bądź wybranych) plikach lub projektach

Asystent kodu

Ctrl Space

Pokazuje podpowiedź asystenta

Ctrl 1 (jeden)

Szybka podpowiedź rozwiązania problemu (Quick Fix)

Ctrl Tab

Pokaż listę dopełnień

Ctrl Shift Space

Podpowiedź parametrów metody

F2

Pełna dokumentacja klasy/metody (kursor musi być nad klasą bądź metodą)

Ctrl Shift P

Znajdź pasujący nawias (podświetlenie go)

Formatowanie kodu

Ctrl I

Poprawienie wcięć w kodzie

Ctrl Shift F

Formatuj kod

Ctrl /

Zakomentuj zaznaczony fragment kodu

Ctrl \

Odkomentuj zaznaczony fragment kodu

Alt /

Zakomentuj/Odkomentuj blok kodu (Epic)

Inne

Ctrl Shift L

Pomoc kontekstowa

Ctrl Shift 6

Sprawdź pisownie

Esq Q

Zawijanie wierszy w zaznaczonym kawałku tekstu (TeXclipse)

to chyba na tyle w tym temacie ;)

Comments

comments powered by Disqus