GPG error: public key is not available

Chyba nigdy nie zapamiętam co z tym zrobić :).

Wszystkie operacje przedstawione w tym tekście wykonujemy z konta administratora, lub poprzedzamy sudo (dla tych co mają ubuntu i sobie nie zrobili konta roota).

W: GPG error: http://.... testing Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY KEY_ID

Instalujemy z repozytorium pakiet debian-keyring (GnuPG (and obsolete PGP) keys of Debian Developers).

A następnie pobieramy klucze GPG z serwerów:

gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys KEY_ID
gpg --armor --export KEY_ID | apt-key add -

i w końcu nie ma tego ostrzeżenia ;).

Jeśli na wybranym key serwerze nie było kluczy to należy poszukać innego. Oto lista serwerów kluczy:

  • wwwkeys.eu.pgp.net

  • wwwkeys.pgp.net

  • keyring.debian.org/

  • search.keyserver.net

  • pgp.ai.mit.edu

Jeśli klucz nie może zostać z pobrany na podstawie tych serwerów, można spróbować odnaleźć na stronie repozytorium sygnaturę do GPG, jak ma to miejsce przypadku Google.

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

Może teraz zapamiętam :).

Comments

comments powered by Disqus