Posts

Showing posts from December, 2009

35 Google open-source projects that you probably don't know

This text is translation of: 34 projekty Open Source udostępnione przez Google

Update:Currently list is longer than 35 projects, during change from Polish to English I have added one new project - and this is why title says 35 instead 34 ;). After updates there are even more! Sorry for your confusion. Google is one of the biggest companies supporting OpenSource movement, they released more than 500 open source projects(most of them are samples showing how to use their API). In this article I will try to write about most interesting and free releases from Google, some of them might be abandoned.

Update:List of projects developed at Google and released as opensource (thanks @dobs from reddit) can be displayed also hereText File processingGoogle CRUSH (Custom Reporting Utilities for SHell)CRUSH is a collection of tools for processing delimited-text data from the command line or in shell scripts. Tutorial how to use it is hereC++ libraries and sourcesGoogle BreakpadAn open-source multi-…

34 projekty Open Source udostępnione przez Google

Google jest jedną z największych firm wspierający ruch wolnego oprogramowania, Gigant z Mountain View w sumie wypuścił ponad 500 projektów jako OpenSource, postaram się przedstawić listę tylko tych ciekawszych, jakie zostały upublicznione. Przetwarzanie plików tekstowychGoogle CRUSH (Custom Reporting Utilities for SHell)Jest to kolekcja narzędzi przeznaczonych do pracy na plikach TSV/CSV praca z plikami może odbywać się z linii komend oraz plików shellowychBiblioteki i źródła C++Google BreakpadJest otwarto źródłowym systemem do diagnozowania usterek w oprogramowaniu (crash reporting system).Google GFlagsGFlags jest biblioteką pozwalającą na przetwarzanie argumentów linii komend. Można powiedzieć, że jest to zastępstwo dla funkcji getopt(), jednakże znacznie zwiększono w niej elastyczność oraz dodano obsługę typów znanych z C++ takich jak string.Google GlogBiblioteka Glog pozwala na logowanie działania aplikacji poprzez wygodny interfejs bazujący na potokach (streams). Glog udo…

Microsoft LifeCAM NX-3000 on Linux and Skype

Image
Microsoft LifeCAM NX-3000 is nice little web cam, which works on GNU Linux (this is strange). Some people have problems with this webcam and Skype. How to solve problems with SkypeDownload newest version of SkypeInstall it dpkg --force-all -i skype-*.debConfigure pulseaudio (using GUI) Go to Audio settings Check if you have web cam detected (if not install additional kernel modules) Change sound input device Start Skype for Linux, and start chatting with friendsPulseAudio manual, some helpful advices but running this was very simple. Other linksMultiple Sound Solution (ALSA in Pulseaudio) - outdatedTeamSpeak server (alternative to Skype)Summary New version of Skype for Linux is finally ok, my PC during Skype conversation is finally quiet and I've got many resources to use (Skype is evolving in good direction).

Manipulacja tekstem w Bashu

Bash jest całkiem dobrym narzędziem jeżeli chodzi o manipulację tekstem (oczywiście nie może się umywać do Perla/Seda/AWKa/Pythona), ale sporo funkcji ma zaimplementowanych, wiele osób nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. W tej notce spróbuję część tej funkcjonalności przedstawić:

BitLocker without TPM Module in Windows7

Windows BitLocker can store "password to disk" on USB stick, not only in TPM hardware module. To make it happen you have to activate some advanced settings (why there are no dialog like: "save my key on usb disk"?) How to save Windows7 BitLocker key on USB stick?Click: Start | Search, type gpedit.msc and hit enterNavigate to: Local Computer Policy+ Computer Configuration++ Administrative Templates+++ Windows Components++++ Operating Systems Drives+++++ BitLocker Drive Encryption -> Require Additional Authentication at StartupChange those two keys to trueRerun the BitLocker WizardOnce you have allowed BitLocker without TPM, the wizard in the BitLocker Drive Preparation will let you store the Startup Key on a USB flash drive. It also allows you to save a Recovery Key, which you will need if you have lost your USB stick.You will then be asked whether you want to run a BitLocker System Check. If you agree, your computer will be restarted to check whether the U…

Pomysł na serwer plików

Od pewnego czasu mogę w ciągu dnia korzystać z macierzy dyskowej (NAS) podłączonej do sieci Ethernet, całość to zamknięte w bardzo małej obudowie dwa dyski spięte w RAID1 :). Powiem że takie rozwiązanie jest bardzo wygodne do współdzielenia plików pomiędzy paroma komputerami (polecam!), lub po prostu jako miejsce przechowywania dużych ilości danych (backup, storage). Macierz z jakiej korzystam ma sporo różnych funkcji :), ale w sumie pomyślałem, że spiszę tutaj te które bym chciał mieć w takim urządzeniu.

Electronic devices - rapid prototyping environments

Image
There are many platforms that can be used for rapid prototyping of electronics devices, in this article I will write about two of them which are quite popular. ArduinioArduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.What is inside Arduino? version 2009 ATmega168/ATmega32816 KB Flash Memory (ATmega168)/32 KB Flash Memory (ATmega328) (2 KB are used by bootloader) 1 KB SRAM(ATmega168)/2 KB SRAM (ATmega328)512 bytes EEPROM (ATmega168)/1 KB EEPROM (ATmega328)14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs)6 analog inputs16 MHz crystal oscillatorUSB connectionpower jackbuilt-in LEDICSP headerreset buttonI2C supportSome helpful links on ArduinoOfficial Arduino websiteArduino battery life saverArduino wirelessArduino webserverArduino Ethernet ShieldList of cool projects made usign Ardu…

Ubuntu screen profiles in SUSE Linux

Image
What is this all about? I like the look of screen application in Ubuntu, this feature is provided by screen-profiles package, which is not present in SUSE Linux (SLES 11). Before start Run zypper install newt newt-python to install dependencies. Solution contents of install-screen-profiles.sh#!/bin/bash PACKAGE_NAME='screen-profiles_1.44-0ubuntu1.2_all.deb' WORKDIR='workdir-sp' OPWD=`pwd` # fetch package wget http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/s/screen-profiles/$PACKAGE_NAME mkdir $WORKDIR cd $WORKDIR # unpack ar x $OPWD/$PACKAGE_NAME if [ ! -x "/usr/bin/screen.real" ] ; then sudo mv /usr/bin/screen /usr/bin/screen.real else echo "Unable to write /usr/bin/screen.real - this can break your screen app" fi # unpack tar -xvzf data.tar.gz # Intall it sudo find usr -type f -exec install -D -m 755 {} "/{}" \; sudo find var -type f -exec install -D -m 755 {} "/{}" \; echo "You may want to delete "…