Sun Java JRE/JDK 1.6u10 on Debian

Wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność - u mnie to zadziałało: Niedawno pojawiła się wersja 10 JDK 1.6 Suna, w Debianie nie mogę się doczekać paczki. A nowości w Javie są fajne: interfejs Nimbus, przepisany plugin do przeglądarki.
Chciałem zbudować Javę normalnym narzędziem, czyli fakeroot + make-jpgk w przypadku Javy, ale się nie udało bo to update 10 a nie 0-9. Nie dając za wygraną rozwiązałem problem, oto solucja:
apt-get install fakeroot java-package
Następnie, trzeba edytować pliki:
 • /usr/share/java-package/sun-j2sdk.sh
 • /usr/share/java-package/sun-j2re.sh
dodając do nich:
w przypadku pliku: /usr/share/java-package/sun-j2sdk.sh
## To odnajdujemy:

    "jdk-6u"[0-9]"-linux-i586.bin") # SUPPORTED
      j2se_version=1.6.0+update${archive_name:6:1}${revision}
      j2se_expected_min_size=130
      found=true
      ;;

## A to dodajemy:
    "jdk-6u"[0-9][0-9]"-linux-i586.bin") # SUPPORTED
      j2se_version=1.6.0+update${archive_name:6:2}${revision}
      j2se_expected_min_size=130
      found=true
      ;;


natomiast w przypadku: /usr/share/java-package/sun-j2re.sh

# To odnajdujemy:
    "jre-6u"[0-9]"-linux-i586.bin") # SUPPORTED
      j2se_version=1.6.0+update${archive_name:6:1}${revision}
      j2se_expected_min_size=16 # 16542512 bytes
      found=true
      ;;
# To dodajemy:
    "jre-6u"[0-9][0-9]"-linux-i586.bin") # SUPPORTED
      j2se_version=1.6.0+update${archive_name:6:2}${revision}
      j2se_expected_min_size=16 # 16542512 bytes
      found=true
      ;;
Następnie na plikach pobranych ze strony Suna uruchamiamy operację (nie jako root):
fakeroot make-jpkg jdk-6u10-linux-i586.bin
fakeroot make-jpkg jre-6u10-linux-i586.bin
Wybudują nam się paczki, które instalujemy korzystając z polecenia dpkg (jako root oczywiście):
dpkg -i *.deb
W chwili obecnej należy jeszcze ustawić odpowiednią wersje Javy, korzystając z update-alternatives:
update-alternatives --config java
update-alternatives --config javac
To są hinty co wybrać:
 • /usr/lib/j2re1.6-sun/bin/java
 • /usr/lib/j2sdk1.6-sun/bin/javac
pilum:/home/johny# java -version
java version "1.6.0_10"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_10-b33)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 11.0-b15, mixed mode)
Niestety w przeglądarce Java się (przynajmniej mi nie zaktualizowała - spójrz na stronę about:plugins), więc muszę to zrobić ręcznie:
ln -s /usr/lib/j2re1.6-sun/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin.so

ln -s /usr/lib/j2re1.6-sun/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/iceweasel/plugins/libjavaplugin.so
po wpisaniu about:plugins odnajdujemy: Java(TM) Plug-in 1.6.0_10-b33 lub wchodzimy na strone: www.java.com/en/download/installed.jsp W razie problemów, polecam zajrzeć na:
 1. http://www.debian-administration.org/articles/142
 2. http://wiki.osuosl.org/display/DEV/Java+on+Debian
 3. http://wiki.debian.org/JavaPackage
 4. http://www.crazysquirrel.com/computing/debian/java.jspx

Comments

 1. ale w sumie w chwili obecnej jest prościej dodać te repozytoria do APT:

  #~~~~~~Lenny~~~~~~#
  deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
  deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
  deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
  deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#

  uruchomić:

  apt-get update

  a następnie

  apt-get install sun-java6-jre

  lub

  apt-get install sun-java6-jdk

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

How to generate user documentation from Perl script?

35 Google open-source projects that you probably don't know

Using perl to extract files from large directory structure