GPG error: public key is not available

Chyba nigdy nie zapamiętam co z tym zrobić :). Wszystkie operacje przedstawione w tym tekście wykonujemy z konta administratora, lub poprzedzamy sudo (dla tych co mają ubuntu i sobie nie zrobili konta roota).
W: GPG error: http://.... testing Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY KEY_ID
Instalujemy z repozytorium pakiet debian-keyring (GnuPG (and obsolete PGP) keys of Debian Developers). A następnie pobieramy klucze GPG z serwerów:
gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys KEY_ID
gpg --armor --export KEY_ID | apt-key add -
i w końcu nie ma tego ostrzeżenia ;). Jeśli na wybranym key serwerze nie było kluczy to należy poszukać innego. Oto lista serwerów kluczy:
  • wwwkeys.eu.pgp.net
  • wwwkeys.pgp.net
  • keyring.debian.org/
  • search.keyserver.net
  • pgp.ai.mit.edu
Jeśli klucz nie może zostać z pobrany na podstawie tych serwerów, można spróbować odnaleźć na stronie repozytorium sygnaturę do GPG, jak ma to miejsce przypadku Google.
wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -
Może teraz zapamiętam :).

Comments

Popular posts from this blog

How to generate user documentation from Perl script?

35 Google open-source projects that you probably don't know

Using perl to extract files from large directory structure