21 Oct 2007

AVR w Gentoo.

Sprawa się wydaje być banalna, ale trzeba zainstalować następujące pakiet: sys-devel/crossdev. Niestety wersję którą ja miałem okazję testować nękały problemy kompilacji glibca, których rozwiązaniem było wydanie następujących komend:
gcc-config -l
gcc-config avr-3.4.6 # tu kompilator do kompilacji skrośnej na AVRy
source /etc/profile
env-update

po tym glibc się już skompilował bez problemu. Opis jak zrobić sobie środowisko do pracy z AVR znajduje się tutaj: http://kosma.jogger.pl/2006/07/04/avr-gcc-pod-gentoo/ (nie to nie żart ;)).

1 comment: